Første spillejobb til «Nye» Mona-Jill Band på Hotel Alexandra i Loen helga 06/07 April, hauster mange lovord fra både publikum og Hotel.

Her er nokre bilder fra gigen, fotograf: Arild Hafsås